Návod na ošetřování nábytku

DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ: ČTĚTE POZORNĚ! NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ VENKOVNÍHO NÁBYTKU PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení nábytku u naší společnosti. Jsme přesvědčeni, že z výrobku budete mít radost, pokud budete dodržovat následující pokyny:

VYBALENÍ

 • obalový materiál odstraňujte rukou, nepoužívejte ostré nástroje, aby nedošlo k poškození zboží.

MONTÁŽ

 • při montáži postupujte dle přiloženého návodu a použijte přiložený spojovací materiál,
 • nábytek montujte na rovném a čistém podkladu, aby nedošlo k poškození.

POUŽITÍ

 • nábytek musí být používán v souladu s jeho určením,
 • zajistěte, aby nábytek stál na rovném podkladu,
 • pokud nábytek nepoužíváte chraňte jej před deštěm a větrem,
 • použití nábytku v extrémních klimatických podmínkách není možné,
 • zahradní nábytek není odolný vůči zimnímu počasí, je nutné jej na zimu uschovat na suchém krytém místě se stálou teplotou - použijte prosím ochrannou plachtu,
 • dřevo časem mění svůj vzhled, bez ohledu na změnu kvality - jde naopak o důkaz přírodního charakteru dřevěného materiálu,
 • za změny a poškození produktu způsobené dodatečnými úpravami neneseme odpovědnost.

NÁVOD K ÚDRŽBĚ

 • nábytek udržujte v čistotě a pravidelně jej ošetřujte,
 • povrch čistěte jemným mýdlovým prostředkem a vždy důkladně osušte,
 • nikdy nepoužívejte čistící prostředky s brusným účinkem nebo čistící prostředky s obsahem chemických látek a oleje,
 • nábytek ošetřujte bez použití tlaku,
 • dřevěné části čistěte běžným způsobem a pravidelně ošetřujte jemným obroušením a vhodným ochranný nátěrem, doporučujeme použití tenkostěnné lazury, kterými zvýšíte tím životnost dřevěných částí nábytku.

UPOZORNĚNÍ

 • záruka se nevztahuje na mechanické poškození, násilné a neodborné zacházení a na další vady způsobené neodborným zásahem - pravidelně kontrolujte dotažení kování a v případě potřeby je utáhněte,
 • dodavatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nevhodného používání, nevhodné údržby, čištění a chemického poškození nebo škody způsobené živelnými pohromami,
 • výrobce poskytuje záruku podle obchodního zákoníku,
 • po skončení životnosti nábytku s ním zacházejte jako s odpadem, předejte jej oprávněné osobě, která zajistí jeho ekologickou likvidaci.

Nesprávné užívání nebo údržba mohou Váš nábytek poškodit. Dbejte prosím výše uvedených pokynů, chyby vzniklé nesprávným používáním nejsou důvodem k reklamaci.

Adresa výrobce: UNIKOV Steel spol. s r.o., Průmyslová 1582, 69685 Bzenec, IČO: 29274605