Rozšiřujeme partnerství za hranice Česka a Slovenska

Společnost UNIKOV se společně s agenturou CzechTrade zúčastnil prestižního veletrhu Elmia Subcontractor 2022 ve Švédsku. Na akci jsme prezentovali kvalitní českou kovovýrobu s třicetiletou tradicí. 

 

Elmia Subcontrctor je veletrh, kde se prezentují přední evropské firmy z odvětví průmyslu. Hlavním cílem celého veletrhu je propojení úspěšných firem a navázání nových partnerství. Na třídenním veletrhu jsme se snažili prezentovat jako silný partner v kovovýrobě, který dodává výrobky v Česku firmám jako je IKEA, TAP Holding a podobné. V rámci veletrhu jsme navázali cenné kontakty na firmy, které by ocenili naši práci. Dává to tak nejlepší předpoklad ke vzniku nových partnerství i za hranicemi „Československa“. 

 

„Na veletrh přijeli firmy, které jsou opravdu inspirací. Potkali jsme se s řadou představitelů úspěšných společností, ale nejdůležitější bylo to, že tito společnosti a jejich zástupci byli otevření k navázání jakékoliv spolupráce. Nyní budeme pracovat na tom, abychom tyto cenné kontakty proměnili v efektivní spolupráci a začali expandovat také do zahraničí. Naše obchodní oddělení teď usilovně pokračuje v „námluvách“ a už se těšíme, až budeme moct představit nové partnery naší společnost,“ dodává k veletrhu ředitel firmy UNIKOV Peter Pataky.

 

 

czechtrade-unikov